Arvomme ja kriteerimme

Useat arvot vaikuttavat vaihtelevasti siihen, mitkä tuotteet otamme valikoimaamme. Kaikkia kriteereitä ei noudateta tarkoin, mutta haluamme ajan myötä yhä enemmän toimia arvojemme mukaan. Ne ovat alla esiteltynä.

Luonnonmukaisesti viljellyt raaka-aineet

Luonnonmukainen viljely tai maatalous tarkoittaa sellaista viljelyä, jossa viljelyjärjestelmä toimii mahdollisimman luonnollisesti.

Luonnonmukaisessa maataloudessa voidaan esimerkiksi viljellä ilman synteettisiä, kaupallisia lannoitteita ja kemiallisia torjunta-aineita. Raaka-aineiden luonnonmukaisuus voidaan todistaa sertifioinneilla, kuten esimerkiksi GOTS-sertifioinnilla.

Mielestämme raaka-aineen tai tuotteen, johon raaka-ainetta käytetään, ei välttämättä tarvitse olla sertifioitu, jotta raaka-aine tulisi meidän mukaamme luokitelluksi luonnonmukaisesti viljellyksi.

Luonnonmukainen eläintuotanto

Luonnonmukainen eläintuotanto tarkoittaa sitä, että tuotantoeläimiä hyödynnetään mahdollisimman luonnollisella tavalla.

EU:n luomulainsäädännön mukaan eläinten ruokinta perustuu luonnonmukaisessa eläintuotannossa luonnonmukaiseen rehuun ja tuotannossa tulee huomioida eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset ja eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet.

Myrkkyminimoitua/myrkytöntä

Haluamme, että tuotteemme sisältävät mahdollisimman vähän sellaisia aineita, jotka voivat olla haitallisia ihmiselle ja ympäristölle. Haluamme myös, että tuotteidemme koko tuotantoketjussa esiintyy mahdollisimman vähän tällaisia aineita.

Eri aineiden vaikutus ihmisiin ja ympäristöön ei ole tutkittua kaikilta osin, ja jokaisen täytyy itse päättää mihin asettaa omat rajansa. Aineita, joita haluamme minimoida ja mielellään välttää meidän tuotteissamme ja niiden tuotantoketjussa, ovat esimerkiksi

  • kemialliset torjunta-aineet,
  • perfluoratut kemikaalit,
  • Bisfenoli-A,
  • ftalaatit, ja
  • raakaöljypohjaiset raaka-aineet.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että haluamme mieluimmin tarjota tuotteita, jotka ovat täysin luonnollisia tai ainakin mahdollisimman luonnollisia.

Materiaalien ja raaka-aineiden osiosta löydät lisää tietoa eri aineista, joita pyrimme välttämään, sekä lisätietoa tuotteissamme esiintyvistä raaka-aineista.

Kuljetusmatkojen minimointi

Kuljetukset lisäävät tuotteen ja tuoteketjun ympäristökuormitusta, ja siksi kuljetusmatkoja pitäisi minimoida.

Valittaessamme tuotteita valikoimaamme otamme usein huomioon sekä valmiin tuotteen että pääasiallisten raaka-aineiden maantieteellisen alkuperän. Raaka-aineet ja tuotteet saavat mielellään olla tuotettu niin lähellä kuin mahdollista. Kaikki toimittajamme löytyvät Euroopasta ja osa niistä Suomesta ja muista Pohjoismaista. Tietyt tuotteet ovat kuitenkin valmistettu Euroopan ulkopuolella.

Valitettavasti on vaikeampaa löytää tuotteita, joiden raaka-aineet olisivat myös Euroopasta, ja tässä olemme joustaneet vähän enemmän periaatteistamme.

Tuotekuvauksista löydät tietoja tuotteiden ja usein myös pääasiallisten raaka-aineiden maantieteellisestä alkuperästä.

Kotimaisia raaka-aineita ja kotimaista työtä

Ei ole aina helppoa löytää sopivia tuotteita kotimaisilta toimittajilta, mutta jos sellaisia löytyy, olemme valmiita ryhtymään heidän jälleenmyyjäkseen. Tuemme mielellämme suomalaista työtä ja suomalaista yhteiskuntaa.

Meillä usein ympäristö ja myrkkyjen minimointi menee kotimaisuusaspektin edelle tuotteita valittaessa, mutta nämä kriteerit voivat myös kulkea käsi kädessä. Jos tuote on esimerkiksi tehty Suomessa suomalaisesta puumateriaalista, tuoteketju ja toimitus sisältävät hyvin todennäköisesti vähemmän kuljetusta kuin vastaava tuontituote.

Laatu

Pyrimme siihen, että valikoimaamme ottamamme tuotteet ovat hyvälaatuisia ja kestäviä. Valitsemalla kestävämpiä, hyvälaatuisia tuotteita voi myötävaikuttaa luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön ja jätteiden vähenemiseen. Käytännön kokemuksen ja asiakkaiden palautteen avulla toivomme pääsevämme eteenpäin tässä asiassa.

Sosiaaliset arvot tuotantoketjussa

Tuotteemme pitäisi mieluiten olla tuotettu sosiaalisesti hyväksyttävissä olosuhteissa, esimerkiksi palkan ja työajan osalta. Valitettavasti tämä asia ei ole täysin hallinnassamme.

GOTS-sertifiointi ei sisällä ainoastaan ekologisia, vaan myös sosiaalisia kriteerejä.

Funktio

Kuten huomaatte Function tai funktio on osa verkkokauppamme nimeä. Tarjoamillamme tuotteilla on useimmiten käyttötarkoitus dekoratiivisuuden lisäksi. Haluamme, että tuotteemme ovat pääasiassa sellaisia, josta on todellista hyötyä – siis sellaisia joilla on todellinen funktio.

Emme halua myötävaikuttaa turhaan kuluttamiseen.