Värderingar och kriterier

Det finns en rad värderingar som i varierande grad påverkar vilka produkter vi väljer att ta in i vårt sortiment. Alla kriterier följs inte strikt, men vi vill med tiden verka allt mer enligt de här värderingarna. Nedan presenteras de turvis.

Ekologiskt odlade råvaror

När vi på våra nätsidor använder begreppet ekologisk/ekologiskt syftar vi i stort sett på något miljövänligt. Ekologiskt odlade råvaror eller ekologisk odling behandlar vi här separat. Ekologisk odling eller jordbruk innebär i stora drag en odling, där jordbrukssystemet fungerar så naturligt som möjligt.

I ett ekologiskt jordbruk kan man t.ex. odla utan syntetiskt handelsgödsel och kemiska, naturfrämmande bekämpningsmedel. Att råvaror är ekologiskt odlade kan intygas med certifieringar, så som t.ex. GOTS-certifieringen.

Enligt oss behöver en råvara eller den produkt den används till inte nödvändigtvis ha en certifiering för att vi ska klassa råvaran som ekologiskt odlad.

Ekologisk djurhållning

Ekologisk djurhållning innebär att man drar nytta av produktionsdjur på ett så naturligt sätt som möjligt.

Enligt EU:s ekolagstiftning baseras djurens utfodring inom ekologisk djurhållning på ekologiskt foder och produktionsprocessen bör beakta kraven på djurens välmående och de artspecifika beteendemönstren.

Giftminimerat/giftfritt

Vi vill att våra produkter ska innehålla så lite som möjligt av ämnen, som kan vara skadliga för människan eller miljön. Vi vill också att det i hela produktionskedjan ska förekomma så lite av sådana ämnen som möjligt.

Det finns säkert mycket oklart vad gäller olika ämnens påverkan på oss människor och på miljön och var och en måste själv avgöra var man sätter gränsen. Ämnen som vi vill minimera och gärna undvika när det gäller våra produkter och deras produktionskedja är t.ex. kemiska bekämpningsmedel, perfluorerade kemikalier, Bisfenol A, ftalater och petroleumbaserade råmaterial.

I praktiken innebär det att vi helst vill erbjuda produkter som är helt naturliga eller åtminstone så naturliga som möjligt.

I sektionen om material och råvaror hittar du mer information om olika ämnen vi försöker undvika, men också om råvaror som våra produkter kan vara gjorda av.

Minimering av transportsträckorna

Eftersom transporten också bidrar till produktens och produktionskedjans miljöpåverkan, är det bättre ju mindre transport det krävs för att produkterna ska nå oss.

När vi väljer ut produkter till vårt sortiment tar vi ofta i beaktande både den färdiga produktens och de huvudsakliga råvarornas geografiska ursprung. Gärna ska råvarorna och produkten ha producerats så nära som möjligt. Alla våra leverantörer finns i Europa och en del av dem i Finland och övriga Norden. Vissa produkter är ändå tillverkade utanför Europa.

Det verkar vara svårare att hitta produkter vars råvaror också är producerade i Europa och där har vi prutat lite mer på våra principer.

I produktbeskrivningarna hittar du uppgifter om produkternas och ofta även de huvudsakliga råvarornas geografiska ursprung.

Inhemska råvaror och arbete

Det är inte alltid lätt att hitta inhemska leverantörer vars produkter vi kan tänka oss att ta in i sortimentet, men gör vi det så är det mycket sannolikt att vi försöker bli deras återförsäljare. Vi stöder gärna finländskt arbete och det finländska samhället.

Ofta går ändå det miljömässiga och minimerandet av gifter före den inhemska aspekten när det gäller valet av produkter, men de här kriterierna kan också gå hand i hand. Om något t.ex. producerats i Finland av finländskt trämaterial innefattar produktionskedjan och leveransen till oss mycket sannolikt mindre transport än vad import från många länder gör.

Kvalitet

De produkter vi tar in i vårt sortiment ska helst vara av hög kvalitet och hålla länge. Genom att välja produkter som håller längre kan man bidra till en effektiv användning av naturresurser och minskat avfall. Till en början kan det vara svårt att veta vilka produkter som faktiskt är av god kvalitet, men med hjälp av vår egen erfarenhet och kundernas feedback hoppas vi kunna bli bättre på att välja sådana produkter som når upp till en viss kvalitetsnivå.

Sociala värderingar i produktionskedjan

Helst ska våra produkter ha producerats under socialt acceptabla förhållande gällande t.ex. lön och arbetstid. Tyvärr är det här ändå något som vi inte har full kontroll på.

GOTS-certifieringen innefattar inte bara ekologiska, utan också sociala kriterier.

Funktion

Function eller funktion ingår ju i nätbutikens namn. De produkter vi erbjuder har oftast en funktion, bortsett från att de också kan vara dekorativa. Vi vill att våra produkter i huvudsak är sådant man har en verklig nytta av – sådant som har en verklig funktion.

Vi vill inte bidra till alltför onödigt konsumerande.