Certifieringar

GOTS

GOTS står för Global Organic Textile Standard och är den globalt ledande textilbearbetningsstandarden för ekologiska fibrer. Den innefattar både ekologiska och sociala kriterier och en oberoende certifiering av hela textilleveranskedjan.

Ett av de viktigaste kriterierna när det gäller fiberproduktionen är att fibrerna ska vara ekologiskt certifierade på basis av erkända internationella eller nationella standarder. Ett annat är att en textilprodukt som har GOTS- märkningsnivån ”organic” (ekologisk) måste innehålla minst 95 % ekologiskt certifierade fibrer, medan en produkt som har märkningsnivån ”made with organic” (gjord med ekologiskt) måste innehålla minst 70 % ekologiskt certifierade fibrer.

Viktiga miljömässiga kriterier för bearbetning och tillverkning är bl.a.:

  • Alla kemikalier som används (t.ex. färgämnen och processkemikalier) måste utvärderas och uppfylla grundläggande krav gällande giftighet och biodegraderbarhet/eliminerbarhet.
  • Förbud mot kritiska insatser såsom giftiga tungmetaller, formaldehyd, aromatiska lösningsmedel, funktionella nanopartiklar, genetiskt modifierade organismer (GMO) och deras enzymer.
  • Våtbehandlingsenheter måste föra fullständiga register över användningen av kemikalier, energi, vattenkonsumtion och avloppsvattenrening, inklusive bortskaffandet av slam. Avloppsvattnet från alla våtbehandlingsenheter måste behandlas i ett funktionellt avloppsvattensbehandlingsverk.

Teman för de sociala kriterierna är t.ex. sysselsättningen är fritt vald, arbetsförhållandena är säkra och hygieniska, arbetstiden är inte alltför lång och hård eller omänsklig behandling är förbjuden.

OEKO-TEX® Standard 100

Standard 100 by OEKO-TEX är ett globalt enhetligt och oberoende märkningssystem för alla typer av textilier. För att tilldelas Standard 100-märkningen, bör en textilprodukt, baserat på OEKO-TEX®-kriteriekatalogen, godkännas i ett test där ett av OEKO-TEX®-medlemsinstituten testar den för kemikalier som utgör en hälsorisk. Testmetoden baseras i huvudsak på frigörandet av skadliga ämnen från materialen som ska testas.

Standard 100 by OEKO-TEX®-märkningen kan utfärdas för textilprodukter från alla produktionsskeden och för alla typer av textila försäljningsartiklar. Det kan t.ex. handla om garner, tyger, stickade varor, tillbehör såsom knappar, dragkedjor, sytrådar eller etiketter, babytextilier, kläder, hemtextilier och sängkläder. En produkt kan få märkningen endast om alla dess beståndsdelar, inklusive sådant som knappar, sytråd och tryck, uppfyller de kriterier som krävs.

Kriterierna och gränsvärdena baseras på textilartikelns faktiska användningsområde. Ju intensivare hudkontakt en produkt har och ju känsligare huden är, desto strängare är de humanekologiska kraven som ska beaktas. De textilprodukter som klarat testet indelas i enlighet med det här i fyra produktklasser:

Produktklass I:

Artiklar för spädbarn och små barn upp till 3 år (underkläder, sparkdräkter, kläder, sängkläder, frottévaror etc.)

Produktklass II:

Artiklar nära huden (underkläder, sängkläder, t-shirtar, strumpor etc.)

Produktklass III:

Artiklar längre från huden (jackor, ytterrockar, etc.)

Produktklass IV:

Dekorationsmaterial (gardiner, dukar, överdrag för stoppade möbler etc.)

Masters of Linen®

Masters of Linen® är ett registrerat märke och ett bevis på spetskompetens som intygar att en linneprodukt är till 100 % tillverkad i Europa, ända från odling till garn och till tyg. Märkningen kan ges till linneprodukter som är gjorda av rent linne, linnerika blandningar eller halvlinne och används inom mode och till hemtextilier. För att säkerställa 100% europeisk spårbarhet av färdiga produkter, förbinder sig spinnerierna och väverierna till en sträng samling regler gällande sin produktion och sina inköp. Årliga granskningar utförs av företagens revisorer eller av ett av de godkända certifieringsorganen.

Belgian Linen™

Belgian Linen ™-varumärket är endast tillgängligt för de tyger/besättningar som vävs i Belgien och som är gjorda åtminstone till 85 % i vikt av naturliga, vegetabiliska linfibrer av EU-ursprung. De här produkterna måste godkännas i stränga kvalitetstester. Syftet med varumärket är att befrämja högkvalitetslinne producerat av den belgiska linnevävningsindustrin.

GOLS

The Global Organic Latex Standard, eller GOLS-standarden, sammanfattar krav för latexprodukter gjorda av ekologiska råmaterial och för material från icke-ekologiskt ursprung. Den innefattar kriterier för naturgummi från certifierade ekologiska plantager (certifierade enligt USDA NOP* eller EU), vilket behandlas vid tillverkningsenheter. För att bli GOLS-certifierad, måste en produkt innehålla mer än 95% certifierat ekologiskt råmaterial. GOLS-standarden presenterar tillåtna gränsvärden för skadliga ämnen, utsläppstestkrav och polymer och utfyllnadsprocent. Certifieringen täcker hela produktionskedjan. Bland annat, måste producenter som godkänns för att producera ekologiska produkter under GOLS-logon följa obligatoriska sociala och miljömässiga bestämmelser.

* USDA NOP – United States Department of Agriculture National Organic Program

Naturtextil IVN zertifiziert BEST

Den här kvalitetsstandarden är känd främst inom Europa och fastställer för närvarande den högsta nivån av hållbarhet för textilier, genom att på produktionen och produkten tillämpa de maximala parametrarna som för tillfället kan uppnås. BEST-standarden innefattar riktlinjer för hållbara textilier vilka baseras på definitioner på ekologi och social ansvarighet som utarbetats av Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. (IVN). Riktlinjerna tillämpas på hela textilproduktionskedjan.