Cookies

Vad är en kaka (cookie)?

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren lagrar i användarens terminalutrustning, d.v.s. en smartphone, tablet eller dator. Kakor används t.ex. då man vill lagra uppgifter om användaren vid förflyttning från en sida till en annan i en internettjänst. Användning av kakor förutsätter alltid användarens samtycke.

En kaka kan lagras permanent (stored cookie) på användarens terminalutrustning eller den kan tas bort efter användningen av tjänsten.

Med hjälp av kakor kan bl.a. följande uppgifter samlas in

  • användarens IP-adress
  • klockslag
  • besökta webbplatser
  • typ av webbläsare
  • från vilken webbadress användaren har kommit till webbplatsen i fråga
  • från vilken server användaren har kommit till webbplatsen
  • från vilket domännamn användaren har kommit till webbplatsen

Vilka kakor använder vi och i vilket syfte?

Vi använder oss av både permanenta och tillfälliga kakor (sessionscookies).  Syftet med användningen av kakor är att göra det möjligt för besökarna att uträtta ärenden i nätbutiken, att analysera trafiken på nätsidan och att kunna förbättra vår marknadsföring. Med hjälp av kakor samlar vi bland annat in information om vilken typ av enhet du besöker sidan med och vilka sidor du besökt i nätbutiken. Vi använder också Google Analytics som är Googles nätanalysverktyg. Google Analytics använder sig av kakor för att bättre kunna analysera användningen av webbplatsen.

Godkännande av användandet av kakor, och om du inte godkänner användandet av kakor

Du ger ditt godkännande till användningen av kakor i nätbutiken genom att göra sådana inställningar på din dator eller en annan enhet, som gör att enheten tar emot kakor. Man kan förbjuda användningen av kakor gällande ens egna besök i nätbutiken eller annullera ett tidigare godkännande, genom att ändra inställningarna på den enhet man använder, så att användningen av kakor inte längre är tillåten.

Obs! Om du inte godkänner användningen av kakor, fungerar inte vår nätbutiks funktioner perfekt.