Material och råvaror

Linne

Linne görs av fibrer från linplantan (spånadslin). Lin odlas i länder där det är ganska regnigt och svalt och plantan råkar sällan ut för skadeinsekter. Linet klarar sig bättre utan bekämpningsmedel jämfört med bomull, eftersom det i en viss grad är motståndskraftigt mot sjukdomar m.m. Ogräsmedel kan ändå förekomma ibland inom den konventionella odlingen. Vid odling av linet behövs ingen konstbevattning alls, utan det räcker med regnvatten. Dessutom, behöver linet inte så mycket gödning. Odling av lin har alltså en låg miljöpåverkan, även vid konventionell, icke-ekologisk odling.

De linfibrer som kan produceras till linne fås från linets stjälk och rötter. Det är arbetsamt att tillverka linne, men linne är slitstarkt och kan hålla många år om man bara tar hand om det så som man borde. Linfibrer har en mycket god förmåga att suga upp vatten. De både absorberar och friger vatten snabbt. Linfibrernas längd och struktur gör linnetextilier elastiska och motståndskraftiga, utan att de blir noppiga eller missformade. Linne är också lågallergent och antibakteriellt. Linfibrer är frasigare, mer styva att hantera och skrynklar lättare än bomull.

Hampa

Hampafibern fås från stjälken på hampaplantan (Cannabis sativa L). Hampan kan odlas i kallare klimat. Den behöver inga gödnings-, bekämpnings- eller ogräsmedel, och inte heller behöver den någon konstbevattning. Plantan blir 4 meter hög och dess rötter bidrar till att förhindra jorderosion. Hampaplantan tillför jorden näring, så man kan odla den på samma plats varje år, utan att odla något annat där emellan. Alla hampans biprodukter kan användas.

Hampafibern är lång, stark, hållbar och blockerar ultraviolett ljus. Hampa är också värmereglerande, antibakteriellt och svampdödande, och avvärjer insekter. De certifierade fiberhampasorterna som finns på EU-växtsortlistan har inga narkotiska effekter.

Bomull

Bomull är världens mest använda naturfiber. Tack vare sin mjukhet och sin andningsförmåga har bomullsfibern lyckats bli så populär.

Bomullsbusken är känslig för torka, häftiga regn, kyla, insektsangrepp och sjukdomar. Vid konventionell bomullsodling besprutas bomullen mycket för att den inte ska bli utsatt för skadedjur och ogräs. I och med att bekämpningsmedel, på olika sätt, sprids i ekosystemen, t.ex. via vatten, kan besprutningen få konsekvenser länge efter att den genomförts och långt ifrån de bomullsodlingar som besprutats. Bomullsplantan behöver mycket vatten och därför konstbevattnas ofta bomull. Det krävs ca. 10 000 liter vatten, för att odla ett kilo bomullsfibrer.

Inom ekologisk odling används inga kemiska bekämpningsmedel eller någon konstgödsel. Genom att upprätthålla en bra balans mellan olika växter och använda naturlig gödsel, skapar man förutsättningar för att många nyttiga smådjur och insekter ska kunna leva i jorden. Om skadedjurens naturliga fiender trivs, minskar angreppen på växterna.

Källor:

Linne

Impecta Fröhandel, https://www.impecta.se/sv/artiklar/spanadslin.html (21.11.2017)
Naturskyddsföreningen (2014) https://www.naturskyddsforeningen.se/nyhter/linne-fran-blomstjälk-till-hallbar-textil (14.11.2017)
Naturskyddsföreningen, https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/materialen-i-vara-klader (14.11.2017)
Belgian Linen, http://www.belgianlinen.com/about-belgian-linen/from-flax-to-linen/ (14.11.2017)
Masters of Linen (2010) http://www.mastersoflinen.com/eng/lin/4-benefices-lin(14.11.2017)
FAO (2009) http://www.naturalfibres2009.org/en/fibres/flax.html(14.11.2017)

Hampa

FAO (2009) http://www.naturalfibres2009.org/en/fibres/hemp.html(14.11.2017)
Naturskyddsföreningen, https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/materialen-i-vara-klader (14.11.2017)
C.E.L.C. Masters of Linen (2010) http://www.mastersoflinen.com/eng/chanvre/26-chanvre-europeen (14.11.2017)
C.E.L.C. Masters of Linen (2010) http://www.mastersoflinen.com/eng/chanvre/27-ses-qualites(14.11.2017)
HempRefine, www.hemprefine.fi/projects/kuituhamppu-lyhyesti (14.11.2017)

Bomull

FAO (2009) http://www.naturalfibres2009.org/en/fibres/cotton.html (14.11.2017)
Naturskyddsföreningen (n.d.) https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide/materialen-i-vara-klader (14.11.2017)